Disciplinary Domain of Science and Technology

Aktiviteter på Campus Gotland

  • Date: 11/15/2017 at 1:00 PM 4:00 PM
  • Location: Campus Gotland
  • Lecturer: Mer information kommer senare.
  • Website
  • Organiser: TUR - teknisk-naturvtenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Contact person: Maja Elmgren
  • Seminarium