Disciplinary Domain of Science and Technology

Frukostmöte: Skulle du vilja få hjälp av hundratals skolever för att få in resultat till din forskning?

  • Date: 15 September, 08:30–10:00
  • Location: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 Beurlingrummet
  • Organiser: Kansliet för teknik och naturvetenskap, enheten för kommunikation och skolsamverkan
  • Contact person: Sami Vihriälä
  • Phone: 018-471 6212
  • Sammanträde, Internt

Under 2016-17 genomfördes ett mycket lyckat massexperiment under namnet "Brunt vatten". Nu kommer vi att jobba vidare på samma koncept och söker efter forskare som vill delta i ett nytt massexperiment, gärna inom ett annat forskningsområde.

Vi håller därför ett informationsmöte där vi berättar mer om förutsättningar och diskuterar möjliga projektidéer. Ta gärna med idéer till mötet.

Frukost serveras, obligatorisk föränmälan. Senast 13 september vill vi ha din anmälan.