Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap

Celsius-Linnéföreläsningarna med symposium

Torsdagen den 9 och fredagen den 10 februari 2017 var det åter dags för föreläsningar och symposium till minne av Anders Celsius och Carl von Linné.

Föreläsarna som deltog hör till de främsta i världen inom sina områden och bedriver högaktuell forskning av brett intresse för såväl akademi som intresserad allmänhet. 

Celsiusföreläsning:

"The Remarkable Universality of Nonlinear Dynamics"
Professor emeritus i matematik John Guckenheimer, Cornell University, USA

Linnéföreläsning:

"Using rabies virus to investigate the Mind-Body Problem"
Distinguished professor Peter L. Strick, Department of Neurobiology, University of Pittsburgh, USA

Symposium:

"Behaviour and pattern - complexity made simple’"
Baserat på ämnena för föreläsningarna organiserades ett symposium dagen efter föreläsningarna för att diskutera aktuell forskning ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Mer djupgående presentationer av Celsius- och Linnèföreläsarna kompletterades här av presentationer av andra forskare.

Läs mer om innehållet och se vad föreläsningarna handlat om tidigare år.

Kontakt och mer info.

Celsius-Linnéföreläsningarna har hållits varje år sedan 1991. Se tidigare föreläsningar här

För mer information, kontakta:
professor Hemin Koyi, ordförande i Celsius-Linné kommittén och verksam vid institutionen för geovetenskaper

Tel: 018-471 2563
E-post: hemin.koyi@geo.uu.se