Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap

Grattis Linné

  • Datum: 23 maj, kl. 09.00–16.00
  • Plats: Linnéträdgården
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala linneanska trädgårdar, i samarbet med Lärarutbildningen vid Uppsala universitet och Uppsala Stadsbibliotek.
  • Kontaktperson: Lotta S Saetre
  • Skolaktivitet

Carl von Linnés födelsedag firas med skolprogrammet "Växter och spännande berättelser", i Linnéträdgården. Följ med botanisten och lär er fantastiska fakta. Inspireras och lär er skapa egna spännande berättelser. Utmana varandra på tipspromenad. FULLBOKAT!

Gratis visningar för grundskolans åk 3. Aktiviteten är ämnes överskridande och berör ämnena biologi, historia och svenska. Tidsåtgång 2 timmar. De klasser som deltar får också övningar att göra i skolan inför besöket och möjlighet att visa upp sitt arbete med berättarande på Stadsbibioteket (10-18 juni). 

 Fullbokat!