Uppsalastudenter vinnare av Stora FM-priset

2 december 2016

Lukas Tådne och Marcus Forsberg

Marcus Forsberg och Lukas Tådne som studerat masterprogrammet i industriell ledning och innovation har fått ta emot 2016 års Stora FM-pris. De delar på prissumman 100 000 kronor med två andra studentlag från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och Högskolan i Borås.

I hård konkurrens med universitets- och högskolelag från hela Sverige, vann tre studentlag sammanlagt 100 000 kronor i studenttävlingen Stora FM-priset. Juryn valde för första gången i tävlingens historia att i år låta priset delas lika mellan tre uppsatser med motiveringen att varje vinnare - utifrån sitt ämnesval – visar på den bredd som idag är FM-branschen, samt att alla tre uppsatser håller en likvärdig akademisk kvalitet och belyser områden som är till stor nytta för FM-branschens utveckling. Priset delades ut vid IFMAs stora bransch­konferens Nordic Workplace i Stockholm den 1 december.

Marcus Forsberg och Lukas Tådne vid Uppsala Universitet fick priset för sin uppsats ”Effektivisering av materialhantering inom hälso- och sjukvård – En fallstudie på Barnonkologen, Uppsala Akademiska sjukhus”

Juryns motivering av valet lyder:

”Uppsatsen visar på stor utvecklingspotential inom sjukvården ur ett fm-perspektiv. Författarna presenterar konkreta förslag på hur stödverksamheten kan effektiviseras och på så sätt frigöra tid för patienterna.”

Tävlingen Stora FM-priset är hela Facility Management-branschens pris. Det instiftades 2013 av ISS och delas ut en gång om året för att premiera de mest intelligenta och ny­tänkande akademiska uppsatserna på området.

Mer om Stora FM-priset

Läs mer om Facility Management