”Bara gör det!”

2017-11-08

Över 250 studenter deltog i Teknats studentkonferens den 4 oktober på Evolutionsbiologiskt centrum. Studenter i biologi, fysik, geovetenskap och kemi tog chansen att testa sin presentationsteknik inför storpublik.

För 14:e året i rad anordnades Teknats studentkonferens där studenter medverkade som talare, publik eller återkopplare på presentationer. Vinnare av publikens röster och priset bästa studentpresentationer blev biologstudenten Sophie van Hamelsveld och iGEM-medlemmen Teresa Reinli.

Sophie van Hamelsveld, Nya Zeeland, utbytesstudent på kandidatprogrammet i biologi, inriktning mikrobiologi, var en av vinnarna av bästa studentpresentation för Tane Mahuta- a story of bioprotection in Northland, New Zealand:

Varför ville du vara med på studentkonferensen?

– Att tala offentligt är en rädsla hos mig som jag försökt övervinna de senaste åren. Därför tänkte jag att det skulle vara bra för mig att delta i konferensen och ett bra tillfälle att öva mina färdigheter och bli bekvämare inför en publik.

Hur valde du ditt ämne?

– Jag visste att jag ville prata om ett ämne som jag personligen hade upplevt och studerat. Eftersom de flesta inte känner till Nya Zeelands natur och kultur tänkte jag att mitt ämne skulle vara en nyhet och av stort intresse för publiken. Jag är väldigt engagerad i kauriträd och de problem de står inför, så ju fler människor som får kännedom om dem desto bättre!

Teresa Reinli, civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik, och Arindam De Tarafder, masterprogrammet i tillämpad bioteknik, där Teresa Reinli var en av vinnarna av bästa studentpresentation för Possibility to make saffron cheap!, vilket är Uppsala universitets bidrag till årets iGEM-tävling i syntetisk biologi 9-13 november i Boston, USA:  

Hur förberedde ni er presentation inför studentkonferensen?

– Vi övade mycket och diskuterade vad vi skulle vilja inkludera i presentationen samt tänkte över målgruppen noggrant. Sen arbetade vi även med iGEM-teamets grafiska designgrupp kring presentation och manus.

Vad lärde ni er av ert framförande?

– Mycket. Det var väldigt användbart att få personlig feedback på presentationen och vi hoppas vi gör det ännu bättre när vi presenterar i Boston.

Vad skulle ni ge för råd till studenter som funderar på att delta i studentkonferensen nästa år?

– Bara gör det! Prova det, det är kul! Alla där är studenter och inte professionella talare. Det enda sättet du kan bli bättre på är genom att träna och få konstruktiv feedback. Du lär dig av eventuella misstag och det här evenemanget är en perfekt chans att träna framför en stor publik.

Victor Björk, Sundsvall (uppsalabo sedan 2014), läser masterkurser inom medicin och biologi, Senolytics - A novel approach to combat age related diseases:

Hur valde du ditt ämne?

– Mitt ämne, senescenta eller åldrade celler, har intresserat mig mycket det senaste året då ny forskning kopplat samman ackumulering av senescenta celler med en rad olika åldersrelaterade sjukdomar såsom cancer, benskörhet och hjärt-kärlsjukdom. Istället för att se dessa sjukdomar som separata problem kan man sammankoppla dom till en viss typ av patologi, vilket jag tycker är oerhört intressant och tankeväckande!

Något tips till studenter som tänker presentera vid nästa års konferens?

– Välj ämne efter vad du är passionerad av så kommer entusiasmen av sig själv. Kolla gärna på andra föreläsare som till exempel Hans Rosling! Utmaningen här är ofta att komprimera mycket information på en kort tid.

Katarina Andreasen, projektledare för DiaNa kommunikationsträning, institutionen för biologisk grundutbildning:

Varför arrangerar ni den här konferensen?

– Det här är en möjlighet för Teknat-studenter att utveckla sin presentationsteknik i ett konferensliknande sammanhang, en situation de antagligen kommer att befinna sig i framöver. De blir filmade och får efteråt återkoppling i mindre grupper på vad som gick bra och vad som kan bli ännu bättre. Dessutom är den här kommunikationsträningen ett obligatoriskt kursmoment inom biologi, geovetenskap, kemi och fysik.

– Med studentkonferensen vill vi öka kontakterna över ämnesgränserna. Nästa år planerar vi att utöka så att studenter från alla ämnen som har en koordinator i TUR:s kommunikationsnätverk ska vara med och då kommer även teknikvetenskaper och IT att delta. När det nu blir en angelägenhet för alla studenter på hela fakulteten så borde planering och administrering lyftas till fakultetsnivå, så att alla kan känna att det här är deras konferens.

Mer om Teknats studentkonferens och DiaNa kommunikationsträning