Sensorer ska göra sophanteringen mer klimatsmart

2017-12-20

Från vänster: Sheng Leslie, som leder projektet, Peter Götlind, intendent vid Ekonomikum, och professor Di Yuan.

På sopstationerna runt om på Ekonomikum vid Uppsala universitet sitter sensorer, som mäter hur fulla sopkärlen är och när de behöver tömmas. Genom att samla in data och kombinera med lärande algoritmer, kan optimala sophämtningsvägar planeras. Det är ett pilotprojekt som drivs av Sheng Leslie, student och entreprenör.

Han studerar nanobioteknologi vid Uppsala universitet och har fått pris i tävlingen CleanTech Challenge som organiseras av Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Nu utvecklar han en sensor som kan göra sophanteringen mer datadriven och klimatsmart.
– Logistik står för 75 procent av den totala kostnaden för avfallshanteringssystem, på grund av statiska upptagningsscheman och trafikstockningar i tättbebyggda områden. Vi utvecklar en sensor som beräknar sopbehållarens fyllningsnivå och kartlägger vilka som är nödvändiga att tömma, medan de som inte är fyllda hoppas över, så vi kan reducera logistikkostnaderna betydligt, säger Sheng Leslie.

Samlar data i realtid

Sheng Leslie visar en av nätverkssensorerna med
låg strömbredd som är fäst vid sopkorgen.

Sensorerna samlar in data i realtid som kombineras med maskininlärningsalgoritmer för att skapa optimala sophämtningsvägar.
– De preliminära resultaten visar en minskning av kostnaderna med 36,8 procent och en förbättring av hållbarhetsprestationen med 15,8 procent, säger Sheng Leslie.
Han hoppas att resultaten kan bidra till målen i Uppsala Klimatprotokoll och bli ett verktyg för återvinningsindustrin.
Sheng Leslie vände sig till Uppsala universitets miljöchef Karolina Kjellberg med sin idé och hon i sin tur pratade med Peter Götlind, som är intendent på Ekonomikum. Under hösten görs nu mätningar på Ekonomikum som ska analyseras för att komma vidare i utvecklingen av sensorn.

Expert på optimal schemaläggning

Med i projektet är också Di Yuan, professor i optimeringslära vid institutionen för informationsteknologi, avdelningen för datalogi. Han är expert på algoritmer för optimal schemaläggning och planering av resrutter.
Projektet har fått finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden och UU Innovation. 
– Dessa anslag kommer att vara till hjälp för att stärka industriella samarbeten under den kommande produktutvecklingen, säger Sheng Leslie.