Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap

Programråd för naturvetenskapliga utbildningar

Varje program har ett programråd som leds av en programansvarig.
Nedan hittar du länkar till de programråden för de naturvetenskapliga kandidatutbildningarna samt basåret. Programansvaret för masterprogrammen ligger på institutionerna. Kontakta dessa för mer information.

Programrådet för biologi/molekylärbiologi

Programansvarig: Anna Brunberg
Staffam Svärd (ICM)
Monika Schmitz (IOB)
Anneli Widenfalk (Livsmedelsverket SLV)
2 studenter + suppleant

Programrådet för datavetenskap

Programansvarig: Olle Gällmo
Denis Gaidashev (matematik)
Tjark Weber (IT)
Erik Stenman, yrkeslivsrepr (Klarna AB)
2 studenter + suppleant

Programrådet för fysik

Programansvarig: Matthias Weiszflog
Erik Sahlee (geovet)
Elin Bergeås Kuutmann (fysik)
Yrkeslivsrepresentant; vakant
2 studenter + suppleant

Programrådet för geovetenskap

Programansvarig: Magnus Hellqvist
Roger Herbert (geovet)
Steffi Burchardt (geovet)
Erik Jonsson, yrkeslivsrepr. (SGU)
2 studenter + suppleant

Programrådet för kemi

Programansvarig: Helena Grennberg
Olle Matsson (kemi BMC)
Hans Karlsson (kemi Ångström)
Yrkeslivsrepresentant; vakant
2 studenter + suppleant

Programrådet för matematik

Programansvarig: Martin Herschend
Stefan Pålsson (IT)
Thomas Kragh (matematik)
Hans Garmo, yrkeslivsrepr. (UCR Uppsala Clinical Research Centre)
2 studenter + suppleant

Programrådet för miljövetenskap

Programansvarig: Karin Bengtsson
Patrick Rönnbäck (geovet)
Susanne St Clair Renard (juridik)
Karin Fager, yrkeslivsrepr. (länsstyrelsen Gotland)
2 studenter + suppleant

Programrådet för basåret

Pogramansvarig: Jannika Cronholm Andersson
Johan Larsson (fysik)
Filip Heijkenskjöld (fysik)
2 studenter + suppleant