Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap

Programråd för tekniska utbildningar

Varje program har ett programråd som leds av en programansvarig. 
Nedan hittar du länkar till de tekniska programråden.

Programrådet för masterprogrammet i bioinformatik

Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG)
Programansvarig Bengt Persson (Inst. för Cell- och Molekylärbiologi) 
Stefan Pålsson (Inst. för Informationsteknologi)
Lisa Klasson (Inst. för Cell- och Molekylärbiologi)
Jan Andersson (Inst. för Cell- och Molekylärbiologi)
Martin Norling, BILS, Bioinformatiker, Alumn,
Simon Forsberg, PhD student SLU, Alumn,
Katariina Kiviniemi Birgersson, studierektor IBG
2 studenter


Programrådet för byggteknik

Programansvarig: Petra Pertoft 
Nico van Dijk (teknik)
Tor Broström (HumSam, kulturvård)
Veronica Eade (Fastighetsägarna MittNord)
2 studenter + suppleant

Protokoll
2017-09-06
2016-10-12
2016-08-24
2016-05-25
2016-04-18
2016-02-12
2016-01-19
 

Programrådet för elektroteknik - civilingenjörer

Programansvarig: Mikael Bergkvist
Silvelyn Zwanzig, matematik
Kjell Olofsson, fysik
Cecilia Boström, teknik
Christer Törnkvist, yrkeslivsrepr (ABB)
3  studenter + suppleant

Protokoll
2017-09-22
2017-02-16
2017-01-24
2017-01-12
2016-10-28
2016-04-19
2016-02-23
 

Programrådet för elektroteknik - högskoleingenjörer

Programansvarig: Karin Thomas
Cecilia Boström (teknik)
Torsten Andersson (IT)
Per Preinitz, yrkeslivsrep. (Devex Mekatronik AB)
2 studenter

Protokoll
2017-09-22
2017-02-16
2017-01-24
2017-01-12
2016-10-28
2016-04-19
2016-02-23
 

Programrådet för Energisystem

Programansvarig: Henrik Sjöstrand
Annica Nilsson  (teknik)
Jonas Fransson (fysik)
Stephan Köhler (SLU)
Serina Ahlgren (SLU)
Alexandra Bådenlid, yrkeslivsrepresentant (Fortum)
3 studenter + suppleant

Protokoll
2017-10-20
2017-09-29
2017-06-01
2017-04-28
2017-02-16
2016-12-13
2016-10-24
2016-09-29
 

Programrådet för energiteknik

Programansvarig: Joakim Widén
Håkan Kullvén (teknik)
Reza Younesi (kemi Ångström)
Hans Nyhlén, yrkeslivsrepr. (STUNS Energi)
2 studenter

Protokoll
2017-05-04
2017-02-15
2016-10-03
2016-04-28
2016-03-01 per capsulam
2016-02-18
 

PROGRAMRÅDET FÖR FÖRNYBAR ELGENERERING

Programansvarig: Irina Temiz
Mikael Bergkvist (teknik)
Lars Ericsson (teknik) 
Christer Törnkvist (ABB)
Per Preinitz (ÅF)
2 studenter + suppleant

Protokoll
2017-09-22
 

Programrådet för masterprogrammet i inbyggda system

Programansvarig: Philipp Rümmer
Thiemo Voigt (SICS+IT)
Kai Lampka (IT)
Roger Kulläng (ABB)
2 studenter
 

Programrådet för masterprogrammet i industriell ledning och innovation

Programansvarig: Thomas Lennerfors
Håkan Kullvén  
Ilia Katardjiev
Andreas Marcström, näringslivsrepresentant GE Healthcare
Jonas Missaoui, näringslivsrepresentant ÅF
2 studenter + 1 suppleant
 

Programrådet för informationsteknologi

Programansvarig: Lars-Åke Nordén
Mats Daniels (IT)
Steffi Knorn (teknik), 
Inger Sigstam (matematik), 
Erik Hedberg, yrkeslivsrepr. (Klarna)
3 studenter + suppleant

Protokoll
2017-06-12
2017-05-03
2017-02-14
2016-10-24
2016-06-15


Programrådet för kemiteknik

Programansvarig: Mats Boman
Helena Grennberg (kemi BMC)
Klas Gunnarsson (teknik)
Christian Sköld (MedFarm, farmaci)
Tommy Larsson, yrkeslivsrepr. (SECO TOOLS AB)
2 studenter


Programrådet för kvalitetsutveckling och ledarskap

Programansvarig: Gunnar Dahlin
Lars Degerman (teknik)
Klas Hjort (teknik)
Patric Ramberg, yrkeslivsrepr. (Region Gotland)
2 studenter

Protokoll
2017-09-05
2017-04-26
2017-03-06 per capsulam
2017-02-15
2017-01-17
2016-12-07 per capsulam
2016-10-24 per capsulam
2016-10-13
2016-09-06


Programrådet för kärnkraftsteknik

Programansvarig: Michael Österlund
Ane Håkansson (fysik),
Markus Gabrysch (teknik), 
Gustav Dominicus van den Bussche, yrkeslivsrepr. (Forsmarks Kraftgrupp ABl)
Elisabeth Tengborn, yrkeslivsrepr. (Strålsäkerhetsmyndigheten)
2 studenter

Protokoll
2016-10-31 per capsulam
2015-09-29


Programrådet för ledarskap-kvalitet-förbättring

Programansvarig: Mia Ljungblom
Annika Skoglund (teknik).
Mathias Cöster (HumSam, företagsekonomi)
Carin Sjöberg, yrkeslivsrepr. (Gotlands Media)
2 studenter

Protokoll
2017-09-07
2017-04-27
2017-02-08
2016-11-03
2016-10-06


Programrådet för maskinteknik

Programansvarig: Lars Degerman
Henrik Hermansson (teknik)
Allan Hallgren (fysik)
Pär Gustafsson, yrkeslivsrepr. (Piezomotor)
2 studenter +suppleant

Protokoll
2017-09-19
2017-04-28
2017-02-28
2016-12-07
2016-11-03 per capsulam


Programrådet för miljö- och vattenteknik

Programansvarig: Roger Herbert
Hans Norlander (IT),
Christer Elvingsson (kemi Ångström), 
Ingmar Messing (SLU), 
Elaine Hallin, yrkeslivsrepr. (Sweco AB)
3 studenter + suppleant


Programrådet för molekylär bioteknik och bioinformatik

Programansvarig: Jan Andersson
Gunnar Johansson (kemi Ångström), 
Stefan Pålsson (IT)
Maria Selmer (biol)
Margareta Tennander, yrkeslivsrepr. (GE Healthcare)
3 studenter + suppleant

Protokoll
2017-09-04
 

Programrådet för masterprogrammet i molekylär bioteknik

Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG)
Programansvarig: Suparna Sanyal (Inst. för Cell- och Molekylärbiologi)
Ann Magnuson (Inst. för kemi Ångström)
Daniel Brandell (Inst. för kemi Ångström)
David Sköld (Inst. för Teknikvetenskaper)
Sherry Mowbray (Inst. för Cell- och Molekylärbiologi)
Staffan Svärd (Inst. för Cell- och Molekylärbiologi)
Jonas Åström, yrkeslivsrepresentant, GE Healthcare
Katariina Kiviniemi Birgersson, studierektor IBG
2 studenter

 
Programrådet för system i teknik och samhälle

Programansvarig: Elísabet Andrésdóttir
Mikael Bergkvist (teknik),
Bengt Carlsson (IT)
Jesper Rydén (matematik)
Anna Bengtson (HumSam, företagsek)
Katarina Yuen, yrkeslivsrepr. (Sweco AB)
3 studenter + suppleant

Protokoll
2016-10-25
2016-06-17 per capsulam
2015-12-15
2015-11-11 per capsulam 


Programrådet för teknisk fysik

Programansvarig: Olov Ågren
Karin Thomas (teknik), 
Stefan Pålsson (IT), 
Matthias Weiszflog (fysik)
Jörgen Östensson (matematik)
Jonas Öhr, yrkeslivsrepr (ABB)
3 studenter + suppleant

Protokoll
2017-09-26
2017-09-06
2017-05-08 per capsulam
2017-05-03
2017-03-22
2017-02-22
2017-01-11
2016-12-07 per capsulam
2016-11-02
2016-10-17
2016-10-25 per capsulam
2016-08-31


Programrådet för teknisk fysik med materialvetenskap

Programansvarig: Klas Gunnarsson
Mats Boman (kemi Ångström)
Vassilios Kapaklis (fysik)
Peter Svedlindh (teknik)
Jonas Östby, yrkeslivsrepr. (Sandvik Coromant)
3 studenter + suppleant

Protokoll
2016-06-17