Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap

Kortkurs: Betygskriterier

  • Datum: –15.00
  • Plats: Polacksbacken ITC 2247
  • Webbsida
  • Arrangör: TUR - teknisk-naturvtenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Kontaktperson: Maja Elmgren
  • Utbildning

Att formulera betygskriterier ökar tydlighet både för lärare och studenter, och är ett stöd för läraren när man konstruerar examinationsuppgifter.

Vad krävs för betyg 3, 4 eller 5? Många av oss lärare har en ungefärlig bild av det, även om det inte är explicit formulerat. Men hur ungefärlig är bilden? Och har olika lärare på samma kurs samma bild? Är det tydligt för studenterna vad som krävs? Att formulera betygskriterier ökar tydlighet både för lärare och studenter, och är ett stöd för läraren när man konstruerar examinationsuppgifter. Betygskriterier möjliggör en kvalificerad dialog mellan lärare och studenter, samt lärare emellan, om det lärande som kursen ska bidra till.

På den här kortkursen kommer via att diskutera frågor som: Hur kan man tänka när man formulerar betygskriterier? Hur gör man betygskriterier som är lagom öppna? Hur arbetar man tillsammans med studenterna för att de ska få en fördjupad förståelse av kraven? Hur kan kriterier ge möjlighet till självreflektion och metakognition? Hur kan återkopplingen underlättas? Under kursdagen kommer vi att arbeta med konkreta kurser och efter dagen kommer du att ha en första variant av betygskriterier till din kurs.

Anmäl dig senast tisdagen den 10 oktober till Maja Elmgren (glöm inte att ange ev önskemål om specialkost).