Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap

Studentcentrerad undervisning: Geovetenskaper

  • Datum: –12.00
  • Plats: Geocentrum Småland
  • Webbsida
  • Arrangör: TUR - teknisk-naturvtenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Kontaktperson: Stefan Pålsson
  • Utbildning

Kursen är riktad mot anställda på geovetenskapliga institutionen.