Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap

Studentcentrerad undervisning: Campus Gotland

  • Datum: 15 november, kl. 09.15–12.00
  • Plats: Campus Gotland
  • Webbsida
  • Arrangör: TUR - teknisk-naturvtenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Kontaktperson: Stefan Pålsson
  • Utbildning

Kursen är riktad mot anställda på institutionen vid Campus Gotland