Studentcentrerad undervisning: Organismbiologi

Kursen är riktad mot anställda på institutionen för organismbiologi.