Aktiviteter på Campus Gotland

  • Datum: –16.00
  • Plats: Campus Gotland
  • Föreläsare: Mer information kommer senare.
  • Webbsida
  • Arrangör: TUR - teknisk-naturvtenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Kontaktperson: Maja Elmgren
  • Seminarium