Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap

TUK 2018

universitetspedagogisk konferens

Tisdag den 13 mars 2018, kl 9:00-16:00, Ångströmlaboratoriet

Som tidigare år ger Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens Universitetspedagogiska Konferens, TUK2018, upphov till möten, diskussion och presentationsplats för den pedagogiska utveckling och de pedagogiska projekt som sker vid vår fakultet. På konferensen diskuterar vi med kollegor under trivsamma former, kanske kring ditt eget projekt (som du kan presentera) och/eller kring andra projekt. Konferensen är också ett utmärkt forum för att diskutera nya projekt och projektidéer eller knyta kontakter med framtida samarbetspartner kring pedagogiskt relevanta frågor. 

Keynote

I år välkomnar vi Kevin Andersson, världsledande klimatforskare som är gästprofessor på Zennströms professur, som konferensens keynote-talare.

"Kevin Anderson is Uppsala University’s second holder of the Zennström Visiting Professorship in Climate Change Leadership at the Centre Sustainable Development (CEMUS). He is also Professor of Energy and Climate Change at the University of Manchester and Deputy Director of the internationally renowned Tyndall Centre for Climate Change Research. Kevin is one of Great Britain’s most recognized climate researchers and is well known for his skills in communicating climate science to decision makers, the business-sector, civil society and media. He has been pivotal in establishing research around carbon budgets and the transformation of different societal sectors to acceptable mitigation-levels based on politically agreed goals". 
@KevinClimate (https://twitter.com/KevinClimate)

Tid och plats

Konferensen är en blandning av parallella sessioner och plenumaktiviteter och äger främst rum i Häggsalen på Ångström och i korridoren utanför, tisdagen den 13 mars, kl 9 - 16. TUR bjuder på lunchsmörgås och fika för alla anmälda deltagare. Detaljprogram skickas till alla anmälda deltagare innan konferensen. Programmet kommer också att finnas här.

Du kan delta med eller utan projekt. Alla projekt presenteras som postrar, några även som muntliga presentationer i tematiska grupper. Du skapar ditt eget konferensprogram genom att välja vilka gruppresentationer och postrar du besöker. Deadline för anmälan med abstract/projekt kommer att vara den 27 februari. Sista dag för anmälan om du bara vill delta är den 9 mars. Oavsett vilket görs anmälan på http://doit.medfarm.uu.se/kurt11289

Du är välkommen att kontakta Malin Östman – malin.ostman@cemus.uu.se med eventuella frågor.

Konferensen anordnas av Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens Universitetspedagogiska Råd, TUR.

Tidigare TUK-konferenser

TUK 2015
TUK 2016
TUK 2017