Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap

TUK 2018

universitetspedagogisk konferens

Tisdag den 13 mars 2018, kl 9:00-16:00, Ångströmlaboratoriet

Som tidigare år ger Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens Universitetspedagogiska Konferens, TUK2018, upphov till möten, diskussion och presentationsplats för den pedagogiska utveckling och de pedagogiska projekt som sker vid vår fakultet. På konferensen diskuterar vi med kollegor under trivsamma former, kanske kring ditt eget projekt (som du kan presentera) och/eller kring andra projekt. Konferensen är också ett utmärkt forum för att diskutera nya projekt och projektidéer eller knyta kontakter med framtida samarbetspartner kring pedagogiskt relevanta frågor. 

Program för dagen.

Keynote: Kevin Anderson 

(@KevinClimate (https://twitter.com/KevinClimatehttp://kevinanderson.info ))

A Rumsfeldian view of Climate Change: how can we teach when we don’t know answers?
The Paris Agreement delivered an unprecedented covenant amongst world leaders to take action to hold “the increase in temperature to well below 2°C and to pursue efforts to limit the temperature increase to 1.5°C”.  However, and despite now having a clear framing of the climate challenge, global emissions continue to rise and even in Sweden emissions today remain unchanged from 1990. This presentation will explore the growing gap between aspiration and action, arguing that centuries of reductionist thinking and specialised disciplines leave us ill-equipped to understand system-level (‘wicked’) problems.

Four related articles:
The trouble with negative emissions. Science 2016.
My assessment of Paris - published in Nature. A pre-edit is available at The Hidden Agenda.
Duality in climate science. A recent article in Nature Geoscience (free at: http://rdcu.be/eoQY).
A new paradigm for climate change. Published in Nature Climate Change. A pre-edit version is available at: A new paradigm (see http://kevinanderson.info).

Biografi
Kevin Anderson holds the Zennström professorship at Uppsala University and is chair of energy and climate change at the School of Mechanical, Aerospace and Civil Engineering (MACE) at the University of Manchester. He is deputy director of the Tyndall Centre for Climate Change Research and a non-executive director of Greenstone Carbon Management. Kevin is research active with recent publications in Science, Nature and Nature Geosciences.

Kevin engages widely across all tiers of government (UK and Sweden) on issues ranging from shale gas, aviation and shipping to the role of climate modeling (IAMs), carbon budgets and ‘negative emission technologies’. His analysis previously contributed to the framing of the UK’s Climate Change Act and the development of national carbon budgets.

Kevin has a decade’s industrial experience, principally in the petrochemical industry. He is a chartered engineer and a fellow of the Institution of Mechanical Engineers.

Tid och plats

Konferensen är en blandning av parallella sessioner och plenumaktiviteter och äger främst rum i Häggsalen på Ångström och i korridoren utanför, tisdagen den 13 mars, kl 9 - 16. TUR bjuder på lunchsmörgås och fika för alla anmälda deltagare. Detaljprogram skickas till alla anmälda deltagare innan konferensen. Programmet kommer också att finnas här.

Du kan delta med eller utan projekt. Alla projekt presenteras som postrar, några även som muntliga presentationer i tematiska grupper. Du skapar ditt eget konferensprogram genom att välja vilka gruppresentationer och postrar du besöker. Deadline för anmälan med abstract/projekt kommer att vara den 27 februari. Sista dag för anmälan om du bara vill delta är den 9 mars. Oavsett vilket görs anmälan på http://doit.medfarm.uu.se/kurt11289

Du är välkommen att kontakta Malin Östman – malin.ostman@cemus.uu.se med eventuella frågor.

Konferensen anordnas av Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens Universitetspedagogiska Råd, TUR.

Tidigare TUK-konferenser

TUK 2015
TUK 2016
TUK 2017