Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap

TUR

TUR -Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd - ger stöd och ledning för fakultetens pedagogiska utvecklingsarbete.

TUR - fakultetens pedagogiska råd

TUR, Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd, ger stöd och ledning för fakultetens pedagogiska utvecklingsarbete. TUR verkar för att studenter, lärare och pedagogiska ledare ska arbeta tillsammans i en reflekterad och vetenskapligt förankrad praktik. En ökad kunskap om universitetspedagogik och ämnesdidaktisk ger välgrundade policybeslut. Allt kan användas för förnyelse av undervisning och examination, kurser och program.

TUR ansvarar för fakultetens ämnesdidaktiska och ingenjörsdidaktiska kurser för universitetslärare, nätverk för pedagogiska utveckling, seminarier, verkstäder och konferenser (TUK), samordning av pågående projekt med stöd av Tekniska-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska förnyelsefond, TUFF (länk till medarbetarportalen - kräver inloggning) samt de undersökningar bland studenter och lärare som behövs för fortsatt pedagogisk utveckling. TUR ger också ett anpassat stöd åt pedagogiska ledare och lärare, utbildningsprogram och institutioner i deras utvecklingsarbete.

TUR:s uppdrag är också att ge stöd i arbetet med utveckling av prioriterade områden i relation till Uppsala universitets pedagogiska program och Pedagogiskt program för teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.

Sammansättning

Rådet utses av fakultetsnämnden och består för närvarande av elva lärarrepresentanter samt två studeranderepresentanter vilka utses av berörd studentkår. Rådet har en representant i tekniska utbildningsnämnden och en i naturvetenskapliga utbildningsnämnden.

Ledamöter 2017

Maja Elmgren
Stefan Pålsson
Malin Östman
Jannika Andersson Chronholm
Katarina Andreasen
Felix Ho
Thomas Lennerfors
Brita Svensson
Emma Stam (stud)
Cornelia Svärdström (stud)
(Utsedda för 2017-01-01—2017-12-31, studentrepresentanter utsedda för 2017)