Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap

Seminarier, verkstäder och nätverk

TUR anordnar varje termin ett antal seminarier och verkstäder. Temat varierar beroende på aktualitet och önskemål. I  TUR:s kalendarium  hittar du aktuella datum för nätverk, seminarier, verkstäder, didaktiska kurser och andra aktiviteter som TUR anordnar.

Seminarier och verkstäder

Seminarierna är oftast centrerade kring något specifikt ämne som diskuteras utifrån material. Några exempel är Kursvärderingar, Arbetslivsanknytning och Återkoppling. Verkstäderna är mer praktiskt inriktade. Några exempel är Internationella studenter, Programidentitet och Konstruktiv länkning.

Återkommande verkstäder ges under höstterminen för ansökningar till fakultetens universitetspedagogiska utvecklingsfond (TUFF) samt varje termin inför ansökningar om befordran till excellent lärare.

Nätverk för pedagogisk utveckling

TUR driver nätverk för pedagogisk utveckling. Vid nätverksträffarna ges tillfälle att träffas, utbyta erfarenheter och tillsammans diskutera aktuella möjligheter och problem.

Nätverk för fakultetens pedagogiska ledare

Detta nätverk riktar sig speciellt till pedagogiska ledare som programansvariga, ämneskoordinatorer, studierektorer och prefekter eftersom samverkan mellan dessa är viktig för ett framgångsrikt pedagogiskt utvecklingsarbete.
Kontaktperson: Maja Elmgren

Nätverk för kollegial auskultation

Detta nätverk samlar lärare som är intresserade av att besöka, diskutera och utveckla varandras undervisning i kollegialla former.
Kontaktperson: Jannika Andersson Chronholm

Nätverk för etik

Inom detta nätverk samverkar lärare och pedagogiska ledare intresserade av att stärka etiska aspekter inom utbildningar i teknik och naturvetenskap.
Kontaktperson: Thomas Lennerfors

Nätverk för kommunikation

Inom detta nätverk samverkar lärare och pedagogiska ledare intresserade av att arbeta med kommunikationsträning inom utbildningar i teknik och naturvetenskap.
Kontaktperson: Katarina Andreasen