Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap

Att göra inför terminsstarten

Det är mycket att tänka på när man är ny student. Det kanske är första gången du läser på universitetsnivå. Vi har satt ihop en checklista till dig, som vi hoppas ska kunna vara till hjälp för att komma ihåg allt som behöver fixas.


Glöm inte att tacka ja - senast 28 juli 2017!
Detta gör du på antagning.se. Om du vill tacka nej till din plats i efterhand vänligen kontakta oss om det. Är du reserv? - här hittar du information om vad som gäller för dig.


Skaffa studentkonto och registrera dig
Du ska skaffa ett datakonto och registrera dig på dina inledande kurser. Detta kan du göra från och med att du fått det andra antagningsbeskedet (efter 3 augusti). Skulle det inte fungera samma dag du fått beskedet så kommer det att göra det om du provar igen någon dag senare. Skaffa datakonto och registrera dig på dina inledande kurser.

Ska du läsa civilingenjörsprogrammet i Energisystem eller Miljö- och vattenteknik ska du även skaffa dig ett studentkonto på SLU. Skaffa studentkonto på SLU.


Missa inte uppropet - det är obligatoriskt att närvara!
Här hittar du uppropsschema och information för dig som har förhinder.
 

Ta med ID och ditt antagningsbesked
Det senare kan behövas vid inskrivning på nation. Det går bra att visa upp ditt antagningsbesked elektroniskt, exempelvis i din mobil.
 

Sök bostad
Hitta bostad i Uppsala
Skriv dig i Uppsala
Har du rätt till bostadsbidrag?

 

Se till att du är försäkrad
Som student vid Uppsala universitet är du försäkrad under studietid och på väg till och från universitetet. Det är dock viktigt att inte glömma bort att se över bostadsförsäkring samt personförsäkring på fritiden. Här hittar du mer information om försäkring.
 

Ansök om studiemedel
Ansök för hela läsåret så slipper du krav på studieresultat efter första terminen. Hur gör jag för att söka studiemedel? och vilken studietid ska jag ange?
 

Skaffa kurslitteratur
Om du är nyfiken på att titta i någon av kursböckerna redan nu så kan du skaffa dem i förväg. Det är dock inte nödvändigt att ha böckerna redan första dagen på kursen såtillvida du inte fått annat besked från din lärare.
Vilka kurser ska jag läsa och vilken kurslitteratur är det på dem? Och hur gör jag för att få tag på litteraturen?
 

Har du läst kurser på universitet tidigare som kan tillgodoräknas? Kontakta studievägledare för aktuellt program.
 


Meddela oss om du har funktionsnedsättning och behöver särskilt pedagogiskt stöd. Här kan du läsa om den hjälp du kan få och vem du ska kontakta.