Inspirationsdagar för studie- och yrkesvägledare och ämneslärare

Inspirationsdagana är riktade till Studie- och yrkesvägledare samt ämneslärare i ämnena matematik, kemi, fysik, biologi samt teknik främst för grundskolans åk 7-9 men även gymnasieskolan.

Syftet med aktiviteten är att förmedla till studie- och yrkesvägledare tillsammans med ämneslärare en förhöjd känsla och inspiration kring yrken inom naturvetenskap och teknik, vägar till dessa yrken, utbildningsmöjligheter och förutsättningar för att läsa till naturvetare och ingenjör.

Upplägg

Välkomna till en ny serie av Inspirationsdagar riktade till studie- och yrkesvägledare samt ämneslärare på högstadiet!

Fr.o.m. denna termin (VT 2018) planerar vi att genomföra en inspirationsdag per termin, där respektive dag kommer ha ett specifikt tema. Först ut är tema ”programmering” och kommer gå av stapeln onsdag den 21/3. I programmet kommer finnas moment som föredrag om programmering i skolan kopplat till skolans styrdokument, prova på enkel programmering, föredrag om tekniken roll i samhället, träffa studenter som läser IT, träffa och lyssna till alumner som idag är verksamma inom sektorn. 

 • Deltagarna får prova på några praktiska exempel från de rekryteringsaktiviteter vi erbjuder våra besökare.  Vi gör några naturvetenskapliga och tekniska hands-on-laborationer.
   
 • Deltagarna får möta några av våra alumner/doktorander från utbildningarna som berättar om sina utbildningar och yrkeserfarenheter. Hur är det att komma ut i arbetslivet efter studietiden? Vad var det som fick mig att välja denna yrkesväg? Visa på möjligheter inom detta yrkesområde. Beskriva hur är det att arbeta inom detta yrke?
   
 • Deltagarna får möta några studenter från olika utbildningsprogram. De delar med sig om hur det är att studera och att vara student vid Uppsala universitet. Vidare delar de med sig om vad som fick dem att välja detta spår och argumentera för detta.
   
 • Deltagarna får möta våra studievägledare, programansvariga och skolsamverkanspersonal. De berättar om vägar in till våra utbildningar. Argumentation om varför vi behöver fler matematiker, naturvetare och tekniker i landet. Presentation kring vår tanke med rekryteringsarbetet samt information om våra rekryterande evenemang. Värdefulla kontaktvägar skapas och kan spridas till kollegor, grundskole- och gymnasieelever samt deras föräldrar. Deltagarna får möjlighet att knyta personlig kontakt med representanter från universitetets studievägledning och studentrekrytering.
   
 • Deltagarna får tillsammans med oss fundera på vad det innebär att utbilda sig till naturvetare/tekniker – idag – i framtiden? Visa på områden i framtiden som skiljer sig åt. Några avgörande historiska tillbakablickar.

Inbjudan
För större effekt av dagen inbjuds 1 SYV + minst 1 ämneslärare från respektive skola.

Exempel: Till dag med Kemi-tema inbjuds SYV + Kemilärare
Inbjudan kommer skickas till skolor i Uppsalaregionen, saknar du inbjudan är du välkommen att höra av dig till oss. Vi har ett maxantal på 40 personer per dag

Krav
Skolorna anmäler minst 2 personer: ämneslärare och studie- yrkesvägledare

Kostnad
Ingen kostnad för deltagarna, lunch och fika ingår.

Tidigare inspirationsdagar
För att få en uppfattning hur programmet kan komma att se ut och för att ta del av vad tidigare deltagare har tyckt kan du kika på information om senast genomförda inspirationsdagen i kemi