Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap

Legocenter

Besök Legocentret vid Uppsala universitet. I samarbete med företag, forskare och skolor får elever lösa verkliga problem med hjälp av elektronisk och programmerbar LEGO.

Legocentret är öppet för mellan- och högstadiet. Elevgrupper på upp till 16 elever bokas in på 2-3-timmarspass för att få en grundläggande genomgång och få inspiration av Legorobotik och programmering av Legorobotar. Vi använder oss av Lego Mindstorms NXT.

Att arbeta med LEGO-mindstorm som ett komplement till den traditionella skolundervisningen är ett utmärkt tillfälle för eleverna att få chansen att upptäcka teknikens möjligheter.  Det ger även eleven möjlighet att på ett praktiskt och kreativt sätt börja lära sig förstå såväl grundläggande fysikaliska principer som grunderna till hur mycket av den teknik, som vi dagligen träffar på i samhället, fungerar.

Även om det är väldigt stimulerande för eleverna att jobba med kan det som lärare kännas övermäktigt att ta in ytterligare ett moment i undervisningen som tar kraft och energi. Det man dock skall ha i åtanke är att flera av de av skolverket uppsatta målen i läroplanen kan täckas in i LEGO-projekten och på så sätt spara både tid och resurser. Till vänster på sidan finns en lista på de pass vi för närvarande erbjuder, och vi jobbar kontinuerligt på att utveckla dessa. Har du idéer eller förslag på nya "uppdrag" för eleverna så är du hjärtligt välkommen att höra av dig!

Kontakt och anmälan


Pia Lansåker

Tel: 018-471 1924
Mobil: 070-4250378
E-post: pia.lansaker@uadm.uu.se