Kreativa Uppsalastudenter vinnare i SensUs 2017

18 September 2017

Uppsalas studentlag UppSense, från vänster koordinator Gemma Mestres; Maximilian Stiefel; Elmar van Rijnswou; Anna Blasi; Hanzhao Zhang; koordinator Masood Kamali-Moghaddam.

När den internationella biosensortävlingen SensUs avgjordes den 8-9 september i Eindhoven, Nederländerna, tog Uppsala universitets studentlag UppSense priset för Mest kreativa design.

Tävlingen på Eindhoven University of Technology lockade tio lag från lärosäten över hela världen som fick visa upp de biosensorer de arbetat på i nästan ett år. 2017 års tävling handlade om att designa och bygga biosensorer för mätning av NT-proBNP, en viktig biomarkör vid hjärtsvikt.

En av Uppsalastudenterna, Anna Blasi från masterprogrammet i kemi med inriktning mot bio- och nanomaterial, var glad men samtidigt lite förvånad över utmärkelsen Creativity.

– Vi var imponerade av de andra lagens arbeten. Samtidigt har vårt lag arbetat hårt tillsammans, inte minst under sommaren. Jag tror att designen hos vår biosensor kombinerade tekniska aspekter med praktisk användbarhet på ett lyckat sätt.

Kompetenserna hos Uppsalastudenterna sträckte sig från medicin och biologi till programmering och elektriska kretsar. Det tvärvetenskapliga samarbetet var något som lockat Anna Blasi att anmäla sig till tävlingen, liksom träningen i att söka support inom akademin och stöd från sponsorer. Att utforma biosensorer gav henne mersmak.

– Du måste ta hänsyn till både de biologiska och tekniska aspekterna vilket jag tycker är intressant. Och till skillnad från när du bara studerar får du chansen att designa och skapa en produkt som kan användas i verkligheten, sa Anna Blasi.

På plats fanns representanter från akademi, industri och sjukvård som bedömde lagens biosensorer utifrån kriterier som prestanda, användarvänlighet och industriell potential. Förutom kategorin Creativity delades priser ut för Analytical Performance, Translation Potential och Public Inspiration.

 

Mer information om SensUs 2017 och Uppsalalaget UppSense

Kandidat- eller masterstudenter vid Uppsala universitet som vill delta i SensUs 2018 är välkomna att kontakta UppSense

More news