Teknat studentwebb

Välkommen till Teknats studentwebb. Här har vi försökt samla all information som du som student inom teknik och naturvetenskap kan tänkas behöva. Ytterligare program-/ämnesspecifik information hittar du på programmens/ämnenas egna hemsidor och personspecifik information kring dina studier får du genom att logga in i studentportalen.

Schema

Schema söker du i Time Edit direkt, alternativt via TekNat Mobilwebb
Du kan välja att ladda ner ditt schema till din kalender i i vCal eller iCal-format. Se länkar längst ner på själva schemasidan. Om schemat ändras så kommer även ändringarna föras över i din kalender.

Observera att schema läggs färdigt en period i taget.

Om du tittar på efterkommande periods schema är det preliminärt. Schemat är färdigt fem veckor innan periodens start. Justeringar av scheman kan förekomma efterhand.

Terminstider

Här hittar du terminstider och omtentaperioder

Ansök om att bli mentor

Vet du att du som student, som har läst några terminer, kan vara mentor åt en student som behöver det stödet? Det är ett givande, meriterande och avlönat extra arbete. Ansök nu!

Läs mer på: www.uu.se/student/karriar/mentor/

Lunchseminarieserie om etik

Under våren inbjuder TekNat, DRI (den reflekterande ingenjören) samt UTN (Uppsala teknolog- och naturvetarkår) till en lunchseminarieserie med fokus etik. Föreläsningar äger rum 10 februari, 3 mars, 14 april och 12 maj.

Läs mer om lunchseminarieserien om etik

Är du i behov av särskilt stöd?

Det finns ett antal olika instanser inom och utanför universitetet som ger stöd och hjälp när man är i behov av särskilt stöd i studierna. Teknisk- naturvetenskapliga fakulteten har en Samordnare för studenter i behov av särskilt stöd dit man kan vända sig för stöd och råd. Läs mer på våra sidor om särskilt stöd.

50 sommarjobb på ABB

Ansökningsperioden är igång, ansökan stänger den 20 mars.

Läs mer om sommarjobb på ABB