Bli gymnasieambassadör!

Vill du dela med dig av dina erfarenheter och inspirera fler att plugga teknik och naturvetenskap vid Uppsala universitet? Som gymnasieambassadör kan du åka till din gamla gymnasieskola och/eller till en gymnasieskola i Uppsala med omnejd.  

Så här går det till

Besöket bokas in i en eller flera klasser och du/ni berättar om hur det är att läsa teknik och naturvetenskap vid Uppsala universitet, om programutbudet, studentlivet och lite mer om just det program som du/ni läser. Till hjälp finns en PowerPoint-presentation med manus att utgå från med frihet att göra om och lägga till för att få till en mer personlig och levande presentation. Hemortsbesök görs av en student medan besök på annan skola görs av två studenter.

NÄR

Ansökningstid 14 - 30 november med möjlighet till sen anmälan om det finns platser kvar. Resorna kan göras från och med mitten av december till och med första veckan i april

VEM SÖKER VI? / URVAL

Vi söker dig som tycker uppdraget låter roligt, känns meningsfullt och tror att du kan inspirera andra att söka ett program inom teknik eller naturvetenskap vid Uppsala universitet.

Om vi får in fler lämpliga sökande än de 60 som vi har som mål att skicka ut så kommer urval ske med strävan mot en jämn könsfördelning, breddad rekrytering samt en god spridning mellan våra program.

ERSÄTTNING OCH ARVODE

Åker du till din gamla gymnasieskola får du resan betald (tåg, buss eller eventuellt flyg) och ett arvode på 500 kronor. För att få resan betald måste den bokas av universitetet (sköts av projektsamordnarna). För resor kortare än 50 mil sker med tåg eller buss. Resor över 50 mil kan ske med flyg.

Åker du till en annan gymnasieskola i Uppsala med omnejd får du timarvode (120 kr) samt ersättning för resan (restiden inkluderas i uppdraget). Maximalt avstånd från Uppsala är satt till tre timmars resväg t&r. 

Alla ambassadörer får också en snygg universitetströja samt intyg på genomfört uppdrag!

MER INFORMATION OCH FRÅGOR

För de som antas hålls ett informationsmöte i början av december där mer detaljerad information och presentationstips ges.

Projektet med gymnasieambassadörsresor anordnas av fakulteten för teknik och naturvetenskap och samordnas av två studenter; William Svanberg och Gabriel Tidestav. De svarar på alla frågor och du når dem på funktionsadressen  hemortsambassador@uu.se.

Hur bra koll hade du själv på studiealternativen när du gick på gymnasiet? Att få information direkt från en student som kan relatera till skillnaderna mellan gymnasium och universitet och som kan berätta mer utifrån sina erfarenheter är mycket uppskattat av många. Utvärderingar från gymnasielärare från tidigare års ambassadörspresentationer har ofta högsta betyg.