Repetitionskurser sommar 2018

12 juni 2018

Har du resttentor kvar? Ta chansen att få hjälp med pluggandet och besök repetitionskurserna!

Undervisningen brukar pågå i ca två veckor innan omtenta. Länkar till schema och eventuell anmälan kommer att läggas upp på denna sida allteftersom.

Repetitions-/ stödundervisning inför omtentamina i augusti erbjuds i följande kurser:

Matematik

Kurskod Kursnamn
1MA010,
1MA090,
1MA008
Baskurs i matematik, inklusive
algebra delen av Algebra och geometri och
Algebra och vektorgeometri
1MA013
1MA014,
1MA210,
1MA018
Envariabelanalys,
inklusive
Derivator och integraler,
Envariabelanalys M,
Funktionslära för ingenjörer
1MA016
1MA017,
1MA183
Flervariabelanalys,
inklusive
Flervariabelanalys allmän kurs och
Flervariabelanalys M
1MA025
1MA090,
1MA008
Linjär algebra och geometri I
inklusive
vektorgeometridelen av Algebra och
geometri och Algebra och vektorgeometri
1MA014 Linjär algebra II
1MS005
1MS008
1MS321
1MS777
Sannolikhet och statistik,
inklusive
Statistik för ingenjörer
Sannolikhet och statistik DV
Statistik för lärare
1MA034 Transformmetoder

Klicka här för mer information

Kemi

1KB000
1KB007
1KB013

Kemiska principer I
Grundläggande kemi
Kemins grunder och principer, del 1

Även lämplig som repetition för följande nedlagda kurser:
Kemi MN1 30 hp
Kemi L 30 hp
Kemi grundkurs 9 hp

1KB408 Biokemi I

Klicka här för att ladda ner schemat för repetitionsundervisningen i kemi.

 

Fysik

Mekanik baskurs

Repetition av Mekanik baskurs 1FA105 och Mekanik I 1FA101
Lärare: Paul Barklem

Mekanik II Repetition av Mekanik II 1FA102,
andra halvan av Mekanik KF
Lärare: Li Caldeira Balkeståhl
Elektromagnetism Elektromagnetism I 1FA514,
eldelen av Elektromagnetism och vågrörelselära 1FA528,
ungefär hälften av Elektromagnetism 1FA603
Lärare: Max Wolff

Klicka här för mer information

 

IT

Följande kurser kommer att ges:

  • Programmeringsteknik I
  • Programmeringsteknik II
  • Programkonstruktion och datastrukturer

Här kan du läsa mer om repetitionskurserna för IT.

Alla nyheter