Nu lanseras Studentkraft

4 december 2018

Studentkraft är en ny webbportal som gör det enklare för kursansvariga lärare att hitta skarpa uppdrag från företag och organisationer till projektkurser och även nå nya externa uppdragsgivare. Uppdragen kan sedan enkelt och effektivt matchas med studenter som erbjuds att genomföra dessa inom ramen för sina kurser. Först ut blir ingenjörsprogrammens kurs Självständigt arbete.

Syftet med Studentkraft är att underlätta utbildningarnas och i slutändan studenternas kontakt med näringsliv och samhälle. Studenterna har även tidigare haft möjligheten att göra projekt på företag inom ramen för sina kurser, men skillnaden blir att via Studentkraft får alla företag och organisationer möjlighet att komma med förslag på uppdrag. Universitetet får också en tydlig ingång för företag och organisationer som vill komma i kontakt med studenter för projektarbeten. Universitetet blir mer tillgängligt och företagen behöver inte känna till universitets organisation för att föreslå projekt.

Portalen är utvecklad av Linköpings universitet och togs hem till Uppsala universitet på initiativ av Upptech och UU Innovation. Konceptet kommer nu att testas inom ingenjörsprogrammen med målet att om ett år bredda till resten av universitetet.

–  Studentkraft har potential att bli en viktig brygga mellan universitetet och näringslivet. Vi möter ett stort intresse från företag och organisationer att komma i kontakt med universitetets studenter. För många, i synnerhet små och medelstora företag kan samarbete med studenter vara ett bra första steg till utökad samverkan, säger Jonas Åström, chef för UU Innovation.

Studentkraft marknadsförs i en riktad kampanj till ett 40-tal teknikföretag i början av december.

Här hittar du Studentkraft

Alla nyheter