Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap

Uppsalastudenter vann examensarbetstävling

2017-05-30

Malin Jakobsson och Amanda Lidström från civilingenjörsutbildningen i system i teknik och samhälle vid Uppsala universitet har tagit emot SWEDTRAINs pris för bästa examensarbete utfört under 2016.

Studenterna fick priset för sitt examensarbete “Stationsalternativ för en framtida höghastighetsbana – en simulering av spårlösningar och trafikeringsförslag". Examensarbetet beskrivs som mycket väl utfört där studenterna har "modellerat och analyserat tågens rörelser genom systemet för att studera olika stationslägen ur kapacitets- och tillgänglighetsperspektiv. Även geografiska förutsättningar och undvikande av skyddade natur- och kulturmiljöer har beaktats".

Priset delades ut vid SWEDTRAINs vårmöte 17 maj 2017, där vinnarna även fick presentera sitt arbete.

Mer om Swedtrains tävling

Alla nyheter