Exjobbspresentation Daniel Furén

  • Datum: –10.45
  • Plats: SLU, MVM-huset Insikten, plan 5
  • Kontaktperson: Daniel Furén
  • Seminarium

Energisäkerhet vid en ökad användning av biodrivmedel

Med en omvärld som börjar bli mer och mer osäker finns det inget sätt att vara helt säker på att tillgången på drivmedel alltid finns där. För att minska risken med att en dag helt oförberedd stå helt utan möjlighet att importera olja och drivmedel kan vi i Sverige producera eget bränsle i form av biodrivmedel.

I Sverige finns det en stor potential för biodrivmedel. I ett tidigare examensarbete har potentialen för biodrivmedel i regionen östra Mellansverige tagits fram och för att fortsätta arbetet undersöker detta examensarbete vilka effekter detta kan ha för energisäkerheten i regionen.

Förutom de uppenbara fördelarna med mindre växthusgasutsläpp kan en omställning till att använda mer biodrivmedel bidra till att upprätthålla samhällskritiska tjänster i fall det skulle uppstå en kris som påverkar Sveriges import av drivmedel.

Vill du veta hur stor självförsörjning som regionen östra Mellansverige kan nå genom att producera en större mängd biodrivmedel än idag, eller vad det finns för andra effekter på energisäkerheten som biodrivmedel kan bidra med är du välkommen på min exjobbspresentation!

Handledare: Björn Isaksson, Biogas Öst
Ämnesgranskare: Gunnar Larsson, SLU
Examinator: Åke Nordberg, SLU
Opponent: Alexander Flyckt