Exjobbspresentation Viktoria Andersson

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Sal 2004
  • Kontaktperson: Viktoria Andersson
  • Seminarium

Elbilar på Lidingö - Påverkan på det regionala elnätet

De senaste åren har det skett en markant ökning av antalet elbilar. Vid början av år 2018 fanns 43 287 laddbara personbilar i Sverige vilket motsvarar en procent av alla personbilar och samtidigt var drygt fem procent av nyregistrerade bilar laddbara. Antalet elbilar förväntas fortsätta öka och Stockholms stad har som mål att år 2040 vara en fossilbränslefri stad.

I mitt examensarbete undersöks hur ökningen av elbilar på Lidingö kommer att påverka det regionala elnätet. Utifrån en analys av den förväntade utvecklingen av antalet elbilar till år 2040 undersöks hur stora lasterna förväntas bli, hur lastprofilerna kommer att se ut och hur det kommer att påverka regionnätet.

Vill du veta mer om hur utvecklingen av elbilar kommer att påverka Stockholms regionala elnät? Då är du välkommen på min exjobbspresentation!

Handledare: Isbi Felix, Ellevio AB
Ämnesgranskare: Cecilia Boström, Uppsala universitet
Examinator: Petra Jönsson, Uppsala universitet
Opponent: Joakim Stålnacke