Exjobbspresentation - Anna Tikhonova

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Sal 2001
  • Kontaktperson: Anna Tikhonova
  • Seminarium

Värmekartläggning och optimering av Käppalareningsverk

Käppalareningsverk renar avloppsvatten från 11 kommuner i Stockholms län. På verket arbetas det ständigt med resursåtervinning i samband med reningsprocessen, t.ex. produktion av fordonsgas till SL bussar, användning av slam på åkermark och värmeåtervinning från renat avloppsvatten. En viktig del i strävan att optimera Käppalareningsverket är att uppnå en så energieffektiv reningsprocess som möjligt och att därigenom nå minsta möjliga resursförbrukning.

I mitt examensarbete har resursflöden i reningsverket kartlagts och uppvärmningsprocesser analyserats.  Utifrån identifierade förluster har potential för optimeringen av verket funnits och resulterat i konkreta förslag på energieffektiviserande och ekonomiskt hållbara åtgärder.

Vill ni lära er mer om hur resursförbrukningen i ett reningsverk ser ut och var optimeringspotentialen finns är ni varmt välkomna till min presentation!
 

Handledare: Annabella Hultman, Käppalaförbundet
Ämnesgranskare: Jacob Eriksson, Uppsala universitet
Examinator: Petra Jönsson, Uppsala universitet
Opponent: Louise Nordlander Svensson