Exjobbspresentation - Johannes Hjalmarsson

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Sal 2001
  • Kontaktperson: Johannes Hjalmarsson
  • Seminarium

Elektrifiering av transportsektorn i Göteborgs kommun
- Nätintegrering av plug in-fordon och V2G-tjänster hos aggregator

Länge har det spekulerats i hur och när elektrifierade fordon ska slå igenom ordentligt inom transportsektorn. I dagsläget anses de vara ett av de bästa alternativen till våra diesel- och bensinbilar för att minska lokala utsläpp av luftföroreningar. I och med klimatmålen som antagits från både EU och Sverige behöver transportsektorn ställa om innan år 2030, och det börjar bli bråttom. I examensarbetet på Sweco har jag tillsammans med ett antal stora företag inom branschen undersökt vad som krävs för att en omfattande elektrifiering av transportsektorn i Göteborgs kommun ska till - och hur distributionsnätet står sig.

Då andelen intermittent elkraftproduktion har och förväntas fortsätta öka i elsystemet har intresset för energilagringslösningar ökat betydligt. En spännande situation uppstår då fordonsflottan samtidigt elektrifieras, och då elbilarna kan anslutas direkt till elnätet. I examensarbetet har jag även analyserat hur fordonen kan integreras med distributionsnätet med intelligens, och undersökt hur en aggregator i elsystemet kan utnyttja parkerade elbilar.

Välkommen till mitt seminarium om framtidens transportsystem!


Handledare: Magnus Lindén, Sweco
Ämnesgranskare: Cecilia Boström, Uppsala universitet
Examinator: Petra Jönsson, Uppsala universitet
Opponent: Artur Lauritzen