Exjobbspresentation Daniel Wetterholm

  • Datum: –10.00
  • Plats: SLU, MVM-huset Biosfären (B2069), entreplan
  • Kontaktperson: Daniel Wetterholm
  • Seminarium

Lagring av skogsflis - analys av dataserier från två stackar

Skogsflis lagras för att sedan brännas i kraftvärmeverk när det behövs värme och el. Behovet av el och värme är som störst på vintern medan avverkning av skog sker relativt jämnt fördelat under året vilket gör att lagring av detta bränsle behövs. Under lagringen startar nedbrytning av materialet vilket gör att temperaturerna kan bli höga, fukthalten förändras och substansförluster sker.

I ett forskningsprojekt på SLU placerades temperatursensorer på flera platser i flera stackar med skogsflis, prover togs även för att testa hur materialets olika parametrar förändrades under lagringstiden. Jag har studerat dataserier från detta där jag undersökt hur temperaturer, värmevärden, substansförluster, fukthalt och askhalt förändrats under lagringstiden. Detta har jag jämfört med hur vind och nederbörd varit under dessa perioder för att söka efter samband. Detta för att förklara vad som hänt i stackarna under lagring och varför, vilka samband finns. Jag har använt en statistisk modell för att i någon utsträckning kvantifiera samband mellan olika parametrar.

Om du är intresserad av vad som händer under lagring av skogsflis eller vill veta hur jag hanterat dessa stora datamängder, vilket kan appliceras på många områden, bör du komma och lyssna. Välkommen!

Handledare: Erik Anerud, SLU
Ämnesgranskare: Anders Eriksson, SLU
Examinator: Åke Nordberg, SLU
Opponent: Jesper Westerin