Exjobbspresentation Jesper Westerin

  • Datum: –12.00
  • Plats: SLU, MVM-huset Biosfären (B2069), entreplan
  • Kontaktperson: Jesper Westerin
  • Seminarium

Klimatpåverkan av att långsamt pyrolysera dränerad torv: En konsekvens-LCA för användandet av biokol i betong.

Den dikade torvtäckta marken i Sverige avger stora utsläpp av växthusgaser. Utsläppen är i nivå med all inrikestrafik och en tredjedel av Sveriges rapporterade utsläpp. 

I mitt examensarbete har jag undersökt om pyrolysering av dränerad torv skulle kunna bidra till minskad klimatpåverkan. Biokolet som produceras vid pyrolysering har flera olika användningsområden. Fokuset har legat på användning av biokol i betong och dess potential att minska klimatpåverkan. Vill du veta mer om dränerad torv är du välkommen att komma på presentationen.

 

Handledare: Erik Anerud, SLU & Erik Dahlén, Stockholm Exergi
Ämnesgranskare: Torun Hammar, SLU
Examinator: Åke Nordberg, SLU
Opponent: Daniel Wetterholm