Exjobbspresentation - Joacim Nilsson

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Sal 2002
  • Föreläsare: Joacim Nilsson
  • Kontaktperson: Joacim Nilsson
  • Seminarium

Laddinfrastruktur för elbilar vid stora trafikflöden och event - när uppstår problem och vilka är dess portabla lösningar?

Sverige har som mål att utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter exklusive flyg ska minska med 70 procent till 2030 från 2010 års nivåer. Med de styrmedel som finns idag beräknas man nå en minskning på mellan 20 och 35 procent.

En del i att minska utsläppen från fordonsflottan är att öka andelen elbilar. Något som underlättar detta är en väl utbyggd laddinfrastruktur. Detta arbete undersöker det potentiella problemet med brist på laddinfrastruktur vid tillfällen då antalet resande fordon på en plats är högre än normalt. Exempelvis när många reser mellan Stockholm och fjällen under sportlovet och behöver ladda längs vägen.

Hur stort detta problem kan tänkas bli och hur en tänkbar lösning i form av portabla laddstationer ser ut får du veta mer om på min presentation. Välkommen dit om det låter intressant!
 

Handledare: Björn Isaksson, Biogas Öst
Ämnesgranskare: Cecilia Boström, Uppsala universitet
Examinator: Petra Jönsson, Uppsala universitet
Opponent: Simon Elvmarker