Exjobbspresentation - Karl Larson

  • Datum: –16.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Sal 2003
  • Föreläsare: Karl Larson
  • Kontaktperson: Karl Larson
  • Seminarium

Energiberäkning och utvärdering av valbara värmekällor för skolbyggnad vid Miljöbyggnadskrav

Sverige har genom energiöverenskommelsen som antogs 2016 satt upp högt ställda mål för svensk energipolitik. För att klara dessa mål krävs betydande insatser inom flera områden. Ett av dessa utvecklingsområden är energieffektiviseringar i bostäder och lokaler. Idag står bostäder och lokaler för ca 35% av Sveriges totala slutliga energianvändning, varav ungefär hälften av denna energianvändning går till värme för att täcka uppvärmningsbehovet inom sektorn.

Detta examensarbete har undersökt valet av värmekällor för en skolbyggnad som ska byggas i Upplands Väsby. Skolan kommer att ligga utanför fjärrvärmenätet och kommer att byggas i ett vattenskyddsområde. Jag har utrett hur skolans valbara värmekällor står sig mot varandra enligt uppsatta Miljöbyggnadskrav för skolan, samt hur valbara värmekällor står sig i en livscykelkostnadsanalys.

Om du tycker detta låter intressant är du mer än välkommen att komma och lyssna på min presentation!

 

Handledare: Fredrik Nordmark, Bjerking AB
Ämnesgranskare: Arne Roos, Uppsala universitet
Examinator: Petra Jönsson, Uppsala universitet
Opponent: Lukas Enander