Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap

Energisystemalumner i arbetslivet

Hilda är enhetschef

Hilda

Hilda Dahlsten är enhetschef på Svenska kraftnät. Hon ansvarar för framtidsscenarier, analys av det framtida överföringsbehovet och samhällsekonomiska analyser av investeringar i stamnätet.

Elias är elkraftkonstruktör

Elias

Elias de Faire är elkraftkonstruktör på WSP. Han arbetar med olika delar av kraftförsörjningsystem inom stora projekt, främst för tunnelbana men även för byggnads- och anläggningsel. Konkreta arbetsuppgifter är att sätta sig in i krav från beställare och andra teknikområden knutna till projektet och sedan ta fram underlag för byggnation till beställaren eller kunden.

Anna är energichef och miljöstrateg

Anna

Anna Freiholtz är energichef och miljöstrateg på Uppsalahem och arbetar inom fastighetsbranschen med frågor inom energianvändning , energieffektivisering, miljö och hållbarhet. Arbetsuppgifterna inkluderar ledarskap, utveckling av företagets miljöledningssystem, utbildning av medarbetare, rapportering till ledning och styrelse, energiuppföljning och projektplanering

Henrik är projektledare

Henrik

Henrik Olsson är projektledare på JTI, Institutet för Jordbruks- och Miljöteknik, som är ett bolag inom SP-koncernen. Där arbetar han med tillämpad forskning och konsultverksamhet riktad mot biologisk avfallshantering och biogasproduktion. Jobbar framförallt med tekniska frågor och utredningar.

Maja är utredare

Maja

Maja Lundbäck är utredare inom systemteknik på Strålsäkerhetsmyndigheten. Hon jobbar med anläggningskonstruktion och säkerhetsprinciper för kärnkraftverk. Huvuduppgifterna är för tillfället åtgärder efter Fukushima-olyckan samt att öka anläggningarnas robusthet mot elstörningar. I jobbet ingår att agera pådrivande och utöva tillsyn mot kärnkraftverk i Sverige.

Joseph är affärschef

Joseph

Joseph Shaya är affärschef på Alten Sverige AB där han är ansvarig för affärsutveckling och sälj, rekrytering samt innehar personalansvar för gruppen Process- och Anläggningsdesign. Han har tidigare jobbat på Westinghouse i Västerås, bland annat som transientanalytiker och processingenjör. 2016 grundade han Shaya Solutions AB som avser att verka inom områdena Talent Management, Webbutveckling och IT-säkerhet, Governance, Risk och Compliance samt Kris- och Beredskapshantering.

Björn är drivmedelsstrateg

Björn

Björn Isaksson är drivmedelsstrateg på Biogas Öst och har koll på allt ifrån produktion till användning av biodiesel, etanol, biogas, metanol, DME, vätgas och el. Han ansvarar även för projektet "Utveckling av innovativa koncept för konkurrenskraftig produktion av flytande biogas" samt är engagerad i utveckling av projekt som innefattar flera olika förnybara alternativ inom transportområdet”.

David är doktorand

Bild på David

 David Lingfors är forskarstuderande inom solenergi på Uppsala universitet.

Läs intervju med David på Föreningen Energiteknologernas webbsida om hur det är att doktorera.