Tillgodoräknande av kurs som ges på SLU

Om du har läst en kurs vid ett annat lärosäte som motsvarar en obligatorisk kurs som ges på SLU inom energisystemprogrammet kan du tillgodoräkna dig den i examen.