Postrar och rapporter Självständigt arbete i energisystem

vt 2018

Morgondagens mobilitetshus Dansmästaren
Fyrisfären - Ett självförsörjande växthus med tillhörande café
Dimensionering av Jumkils nya skolas energisystem
Värmeåtervinning på Ulva kvarn

vt 2017

En studie av Lundellska skolan : energikartläggning, energieffektivisering och dimensionering av solcellsanläggning - Länk till rapport
Energioptimering med dynamiska glas
Energismarta ishallar - Länk till rapport
Ett självförsörjande utomhusbad i Bälinge- Länk till rapport
Sol i Stenhagen- Länk till rapport
Strömkraft

vt 2016

Konstruktion av Savoniusturbin för projektet ARIANNA
Vindkraftverk från grunden
Framtidens energitjänster - Länk till rapport
Minskad energianvändning: Men hur mycket? - Länk till rapport
System för solel i flerbostadshus
Smarta fönster

vt 2015

Solel och komfortkyla - Länk till rapport 
Stoppa onödan
Vaksala-Eke
Svänghjul
Solceller i Gamla Uppsala 
Solceller på Uppsala kommuns skoltak
Volvo

vt 2014

Energilagring på Gotland
Geotermiskt värmesystem i Gunsta - Länk till rapport
Vågkraft i Östersjön - ett underlag för vidare forskning
Fasa ut fossil olja i Uppsalas fjärrvärmesystem
Kyleffekttoppar - toppen av näringslösningskedjan
Energieffektivisering av Stockholm-Västerås flygplats
Biobränslen i kraftvärmeverk - en jämförelse mellan torrefierat och oförädlat biobränsle
Nätanslutning av vågkraft i Östersjöområdet - en förstudie för vidare forskning kring lämpliga anslutningspunkter

vt 2012

Analys av möjliga förbättringsåtgärder för värmepumpsanläggningen Stallängsverket
Energibesparingar med lågspänt likströmsnät i kontor och hushåll
Förslag till effektivisering och nya energilösningar för skärgårdssamhället Sandhamns energisystem
Heby 2030 – Ett steg på vägen
Lågspänt DC-system spar energi
PendElbil i Gunsta - kör så att det inte ryker
Värmeåtervinning på Gimoverken

vt 2011

Biogaspotential i Funbo
Sänkning av returtemperaturen i Enköpings fjärrvärmenät
Implementering av solceller i Funbo
Förnyelse av vattenkraftstation
Gemensam väg mot hållbarhet
Norrlands nation kan halvera sin värmeanvändning
Vågkraft på Sri Lanka