Ytterligare kurser

Förutom kurser som ingår i studieplanen inklusive tillvalskurser (vilka får tas med i examen utan att tillfråga programansvarig) kan följande kurser vara av intresse för vissa studenter.

Uppsala universitet

1FA121 Fysikens matematiska metoder 5 hp
1FA252 Elektromagnetisk fältteori 5 hp
1FA253 Fluidmekanik 5 hp
1TE624 Elektronik I 5 hp
1RT496 Reglerteknik III 5 hp
1FA590 Halvledarelektrokemi - solceller och fotokatalys 5 hp
1TE692 Elektriska framdrivningssystem 5 hp
1TE210 Rening i samband med energiproduktion 7,5 hp - i normalfallet får 7 hp tas med i examen.

Sök ut ytterligare kurser vid Uppsala universitet.

SLU

TE0014 Avfallshantering, 5 hp - visst överlapp med Bioenergi - teknik och system och Termokemisk omvandling men kan ändå vara intressant. Alla poäng räknas inte med i examen.

Sök ut ytterligare kurser vid SLU

Observera att det inte är säkert att alla dessa kurser räknas in med full poäng i examen. Kontakta programansvarig för besked.