Postrar från årets självständigt arbetekurs

2017-06-01

Den 31 maj presenterade åk 3 på energisystemprogrammet sina projektarbeten inom kursen Självständigt arbete i energisystem 15 hp.
 

Se postrarna som studenterna gjort om sina projekt.