Ren teknik kräver dyra metaller

2017-08-14

Priset på metaller kommer att påverka hur ren teknik vi kommer att kunna tillverka i framtiden.

Klimatvänliga tekniker kräver mer metaller än dagens tekniker som belastar miljön med mer koldioxidutsläpp. Tillgången på dessa metaller finns ofta i fattiga länder med osäkra ekonomier.

Läs artiklarna:
Minerals and Metals Will Be Key to a Clean Environment
The Growing Role of Minerals and Metals for a Low Carbon Future