Två doktorandtjänster utlysta på SLU

2017-09-04

Institutionen för energi och teknik på SLU erbjuder två doktorandtjänster väl lämpade för utexaminerade från energisystemprogrammet.

Efterfrågestyrd elproduktion från biogas
Eldrivna förarlösa arbetsmaskiner i lantbruket

Sista ansökningsdag för bägge tjänsterna är 2 oktober 2017.