Delta i mentorsprogrammet “Skugga en alumn”!

2017-09-15

Är du i slutet av din utbildning och intresserad av att delta i ett mentorsprogram?
I höst kommer mentorsprogrammet Skugga en alumn att startas upp. Programmet riktar sig mot dig som läser ett tekniskt- naturvetenskapligt program vid Uppsala universitet.

I höst kommer mentorsprogrammet Skugga en alumn att startas upp av Enheten för studentservice, Enheten för kommunikation och skolsamverkan samt UTN. Programmet riktar sig mot dig som läser ett tekniskt- naturvetenskapligt program vid Uppsala universitet.
Om du blir antagen kommer du att matchas ihop med en alumn, antingen själv eller tillsammans med en annan student och du ansvarar själv för att kontakta din alumn. Du kommer att bli meddelad i slutet av vecka 39.

Ni kommer tillsammans överens om vart ni ska träffas samt hur många gånger men minst 2 tillfällen där den ena träffen troligtvis kommer att vara ett studiebesök på alumnens arbetsplats. Programmet kommer att pågå under oktober- december och kommer att avslutas med en gemensam middag som UTN arrangerar på Uthgård.

Ett förslag på upplägg skulle kunna vara:
Första träffen inriktad mot alumnens karriärväg från examen till där personen är idag.
Andra träffen mer frågor från dig som studenten och då eventuellt även ett studiebesök.
En tredje träff mer fokus på framtiden och hur man kan använda sig av sina nya erfarenheter.
Observera att om du blir antagen förbinder du dig att delta. Om du av någon anledning inte kommer att kunna delta måste du meddela det.

Länk till anmälan

Vid frågor är du välkommen att kontakta
Isabel Svensson 
Maria Carlander