Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap

Repetitionskurser sommar 2017

Har du resttentor kvar? Ta chansen att få hjälp med pluggandet och besök repetitionskurserna!

Undervisningen brukar pågå i cirka två veckor innan omtenta. Länkar till schema och eventuell anmälan kommer att läggas upp på denna sida allteftersom.

Repetitions-/ stödundervisning inför omtentamina i augusti erbjuds i följande kurser:

Matematik

Kurskod

Kursnamn

1MA010,
1MA090,
1MA008

Baskurs i matematik, inklusive
algebra delen av Algebra och geometri och
Algebra och vektorgeometri

1MA013
1MA014,
1MA210,
1MA018

Envariabelanalys,
inklusive
Derivator och integraler,
Envariabelanalys M,
Funktionslära för ingenjörer

1MA016
1MA017,
1MA183

Flervariabelanalys,
inklusive
Flervariabelanalys allmän kurs och
Flervariabelanalys M

1MA025
1MA090,
1MA008

Linjär algebra och geometri I
inklusive
vektorgeometridelen av Algebra och
geometri och Algebra och vektorgeometri

1MA014

Linjär algebra II

1MS005
1MS008
1MS321
1MS777

Sannolikhet och statistik,
inklusive
Statistik för ingenjörer
Sannolikhet och statistik DV
Statistik för lärare

1MA034

Transformmetoder


Mer information om repetitionskurserna inom matematik

Kemi

1KB000

Kemiska principer I

1KB007

Grundläggande kemi

1KB013

Kemins grunder och principer, del 1

Även lämplig som repetition för följande nedlagda kurser:
Kemi MN1 30 hp
Kemi L 30 hp
Kemi grundkurs 9 hp

1KB408 Biokemi I


Inbjudan till repetitionsundervisning i kemi augusti 2017 
Schema

IT

1TD433

Programmeringsteknik I

1TD722

Programmeringsteknik II

1DL221

Imperativ och objektorienterad programmeringsmetodik

1DL201

Programkonstruktion och datastrukturer


Mer information om repetitionskurserna inom IT

Fysik

Mekanik baskurs

Repetition av Mekanik baskurs 1FA105 ochMekanik I 1FA101

Mekanik II

Repetition av Mekanik II 1FA102,
andra halvan av Mekanik KF

Elektromagnetism

Elektromagnetism I 1FA514,
eldelen av Elektromagnetism och vågrörelselära 1FA528,
ungefär hälften av Elektromagnetism 1FA603


Mer information om repetitionskurserna inom fysik