Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap

SNPF:s Nätverksträffar

SNPF:s Nätverksträffar erbjuder en möjlighet för dig med någon neuropsykiatrisk funktionsnedsättning att träffa andra studenter i liknande situation. Vi pratar om hur man kan få studiesituationen att funka bättre, om studentlivet, arbete eller andra frågor som gruppen vill ta upp. 

OBS! Vårterminen 2017 från och med mars månad är närverksträffarna tyvärr inställda. Detta på grund av bristande intresse. Vi tar nya tag och återkommer med viss nyordning till hösten 2017!

Vi träffas vanligtvis onsdagkvälla udda veckor. Första träffen för terminen lägger vi tillsammans upp programmet för de följande träffarna. Det kan vara att ta upp frågor kring studievanor/studieteknik, att tillsammans se någon film med relevant innehåll, att spela sällskapsspel, och ibland bara vara sociala träffar när vi pratar om vad som kommer oss för. Någon gång kan programmet innebära att vi bjudit in en gäst att tala om någonting relevant. Nätverkets främsta syfte är att ge möjlighet till att knyta kontakter, att dela med sig, och ta del av andras erfarenheter av att vara student med någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Våra träffar erbjuder en kravlös och avslappnad miljö där alla ska känna sig välkomna. Det är inget krav att man måste vara med på alla träffar, utan du kommer de gånger det passar dig. Anmäl dig senast samma dag kl. 13 till samordnaren för varje gång du avser att vara med. (När vi har inbjudna gäster ska anmälan göras senast måndagen före nätverksträffen.) Vi bjuder på fika (te och mackor) och det är bra att veta ungefär hur många vi blir. (Om allt för få anmält sig inställer vi träffen, vilket meddelas via vår mejllista och i vår facebookgrupp.)

Tid: 18.00-19.30 (Filmkvällar brukar hålla på till c:a 20.00)

Plats: Infoteket på Kungsgärdets centrum: Hitta till Infoteket.

Program VT 2017 (Uppdaterat 170309)

I vår har vi litet studie/karriärtema. Vi kommer att prata studieteknik, anställningsintervju och personlighetstester. Men naturligtvis blir det några träffar för sällskapsspel också! Detaljscehma för träffarna läggs upp efter att vi haft vårens första träff.

 • 15/2 Vi bekantar oss med varandra och lägger upp programmet för följande träffar
 • 1/3 Vi spelar sällskapsspel och fikar
 • 15/3 Hjälp jag ska på anställningsintervju!
  • Isabel Svensson, som ansvarar för karriärverksamheten för ingenjörsstudenter berättar om hur man kan förbereda sig. (Kanske blir det litet rollspel också.) OBS: Obligatorsk anmälan till samordnaren senast måndag 13/3 kl 13.
 • 29/3 Studieteknik. INSTÄLLT!
  • Ylva Hedstrand, som ansvarar för studieteknikkursen för ingenjörsprogrammen, pratar studieteknik och -strategier med oss.
 • 12/4 INSTÄLLT p.g.a påsk!
 • 26/4 Anställningstester. INSTÄLLT!
  • Olika typer av tester som man kan råka ut för när man söker jobb. Vad är det de är tänkta att visa?
 • 10/5 Avslutningspicknick INSTÄLLT!

Obligatorisk anmälan, senast klockan 12 samma dag. Blir vi för få inställs träffen vilket meddelas per mejl och i facebook-gruppen.

Tidigare program:

HT 2016

 • 14/9 Vi bekantar oss med varandra och lägger upp programmet för följande träffar
 • 28/9 Tyvärr ingen träff detta datum!
 • 12/10 Vi spelar sällskapsspel
 • 26/10 Filmkväll: En oväntad vänskap (Filmen är c:a två timmar lång, så kom i tid och var inställd på att vi inte slutar förrän c:a 20:15!)
 • 9/11 Vi spelar sällskapsspel. Obligatorisk anmälan.
 • 23/11 Vi diskuterar nätverkets framtid och syfte. Spelar dessutom sällskapsspel. Obligatorisk anmälan.
 • 7/12 Terminsavslutning. Obligatorisk anmälan.

Vad vi gjorde förra läsåret:

VT 2016

 • 17/2 Terminsstart med planering av vårterminens kommande nätverksträfar
 • 2/3   Spelkväll: Vi spelar sällskapsspel, t ex The Art of Science
 • 16/3 CV-verkstad: Vad ska man tänka på när man skriver sitt CV?
 • 30/3 Filmkväll: The Theory of Everything (Filmen är två timmar lång, så kom i tid och räkna med att kvällen inte avslutas förrän c:a kl. 20:15!)
 • 13/4 Spelkväll: Guesstimaster
 • 27/4 Fika och med diskussion om nätverkets framtid:
  • Vilken funktion ser vi att nätverket fyller?
  • Ska vi fortsätta som vi gjort hittills?
  • Ska vi försöka hitta nya former
  • Nya aktiviteter?
  • Idéer för kommande termin?
 • 11/5 Terminsavslutning (Föranmälan!)

Träffar HT 2015

 • 23/9 Terminsstart med planering för höstens kommande träffar.
 • 7/10 Spelkväll
 • 21/10 Programpunkten flyttad till 18/11!
 • 4/11 Filmkväll: The Imitation Game (Filmen är två timmar lång, så vi utsträcker tiden för nätverksträffen: 18.00-20.00!)
 • 18/11 Närvårdsteamet NPF - om hjälpmedel, strategier och stresshantering i studierna (flyttat från 21/10)
 • 2/12 Terminsavslutning med julbord - föranmälan krävs!