Terminstider läsår 2018/2019

Höstterminen (HT) 2018

Period 1   
Veckorna 36-43 (3/9-28/10)

Period 2
Veckorna 44-03 (29/10-20/1)

Vårerminen (VT) 2019

Period 3
Veckorna 4-12 (21/1-24/3)

Period 4
Veckorna 13-23 (25/3-9/6)

Schemafria dagar
27-28/12, Valborg 30/4, klämdag 31/5

Omtentaperioder inom teknat

OMTENTAPERIODER 2018/2019

 1. Omtentaperiod för ordinarie kurser i period 1 ges i december (17/12-22/12)
 2. Omtentaperiod för ordinarie kurser i period 2 och 3 ges i juni (10/6-20/6)
 3. Omtentaperiod för ordinarie kurser i period 4 ges i påsk (13/4,15/4-18/4)
 4. Omtentaveckor för alla läsårets kurser v.34 och 35 (19/8-31/8)

Kurser som är utanför den ordinarie planen

Omtentarutiner

Teknisk- naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för omtentamina from läsår 2017/2018

Om du vill få din tentamen omprövad

Ange vilken/vilka uppgifter du vill få omprövade och motivera varför i blanketetten för omprövning. Ärendet handläggs inte utan dessa uppgifter. Skicka/lämna en kopia på tentamen enligt nedan.

 • Inst. för fysik och astronomi, kurskod börjar med 1FA - kontakta ansvarig lärare
 • Inst. för kemi Ångström, kurskod börjar med 1KE/1KB – kontakta ansvarig lärare
 • Inst. för teknikvetenskaper, kurskod börjar med 1TE – kontakta ansvarig lärare
 • Matematiska Inst, kurskod börjar med 1MA/1MS – mejla tentamen till studexp@math.uu.se
 • Inst. för biologisk grundutbildning, kurskod börjar med 1BG/1MB – kontakta ansvarig lärare
 • Inst. för informationsteknologi, kurskoderna börjar med: 1TD, 1RT, 1DT, 1DL, 1MDs – kontakta ansvarig lärare
 • Inst. för geovetenskaper, kurskoderna börjar med 1GE, 1GV, 1HY, 1ME, 1MP, 1MV, 1PA, 1TV – kontakta ansvarig lärare

Mer information om tentamen hittar du här