Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap

Terminstider läsår 2017/2018

Höstterminen (HT) 2017

Period 1
Veckorna 35-43 (28/8-29/10)

Period 2
Veckorna 44-02 (30/10-13/1)

Vårterminen (VT) 2018

Period 3
Veckorna 3-11 (15/1-18/3)

Period 4
Veckorna 12-22 (19/3-1/6)

Schemafria dagar
27-29/12, Långfredag 30/3, Annandag påsk 2/4, Valborg 30/4, Första maj 1/5, Kristi himmelsfärd 10/5, Klämdag 11/5

Omtentaperioder inom teknat

Omtentarutiner läsår 2017/2018

Teknisk- naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för omtentamina läsår 2017/2018

OMTENTAPERIODER 2017/2018

 1. Omtentaperiod för ORD P1 ges i december
 2. Omtentaperiod för ORD P2 och ORD P3 ges i juni
 3. Omtentaperiod för ORD P4 ges i påsk
 4. Omtentaveckor för alla läsårets kurser v.34 och 35 (20/8-1/9)  

Omtentarutiner läsår 2016/2017

Varje tentamen ska följas av minst två omtentamina per år varav en ska erbjudas i omtentaperioden i augusti. En del kurser har flera kurstillfällen per år. I dokumentet nedan med riktlinjer finns en tabell som visar när omtentorna ska ges. För kurser som går över två perioder avses i tabellen nedan den period där tentamen ligger. Observera att omtenta utöver omtentaperioderna även kan skrivas i samband med ordinarie kurstillfällen för den som läst kursen tidigare. Se även Teknisk- naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för omtentamina läsår 2016/2017

OMTENTAPERIODER 2016/2017

 1. Omtentavecka v.1 (2-5/1, 7/1)
 2. Omtentavecka v.16 18-22/4
 3. Omtentavecka v.23 och 24 (7-13/6)
 4. Omtentaveckor för alla läsårets kurser v.33 och 34 (14-26/8)


Om du vill få din tentamen omprövad

Ange vilken/vilka uppgifter du vill få omprövade och motivera varför i blanketetten för omprövning. Ärendet handläggs inte utan dessa uppgifter. Skicka/lämna en kopia på tentamen enligt nedan.

 • Inst. för fysik och astronomi, kurskod börjar med 1FA - kontakta ansvarig lärare
 • Inst. för kemi Ångström, kurskod börjar med 1KE/1KB – kontakta ansvarig lärare
 • Inst. för teknikvetenskaper, kurskod börjar med 1TE – kontakta ansvarig lärare
 • Matematiska Inst, kurskod börjar med 1MA/1MS – mejla tentamen till studexp@math.uu.se
 • Inst. för biologisk grundutbildning, kurskod börjar med 1BG/1MB – kontakta ansvarig lärare
 • Inst. för informationsteknologi, kurskoderna börjar med: 1TD, 1RT, 1DT, 1DL, 1MDs – kontakta ansvarig lärare
 • Inst. för geovetenskaper, kurskoderna börjar med 1GE, 1GV, 1HY, 1ME, 1MP, 1MV, 1PA, 1TV – kontakta ansvarig lärare

Mer information om tentamen hittar du här