Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap

Ämnesstudieplaner

Astronomi
med inriktning mot astrofysik

Beräkningsvetenskap
med inriktning mot numerisk analys

Bioinformatik

Biokemi

Biologi (gemensam studieplan för alla inriktningar)
med inriktning mot: ekologisk botanik, ekotoxikologi, evolutionär funktionsgenomik, evolutionär genetik, evolutionär organismbiologi, fysiologisk botanik, jämförande fysiologi, limnologi, mikrobiologi, miljötoxikologi, molekylär bioteknik, molekylär cellbiologi, molekylär evolution, molekylär immunologi, molekylärbiologi, människans evolution och genetik, populationsbiologi, strukturbiologi, systematik, zooekologi, zoologisk bevarandebiologi, zoologisk utvecklingsbiologi

Byggteknik
med inriktning mot geoteknik

Datavetenskap
med inriktning mot: databasteknikdatavetenskapens didaktikdatorkommunikationinbyggda systemmänniska-datorinteraktion

Datoriserad bildbehandling

Elektroteknik
med inriktning mot: reglertekniksignalbehandling

Fysik
med inriktning mot: astrofysikatom- molekyl- och kondenserade materiens fysik*, biofysik (TNFYSI10)*, biofysik (TNFYSI03), elementarpartikelfysik*, fysikens didaktik, jonfysik*, kärnfysik*rymd- och plasmafysiktillämpad kärnfysik*
* För nyantagning fr.o.m. 2016-11-01 se Fysik

Geofysik (gemensam studieplan för inriktningar)
med inriktning mot: fasta jordens fysik, seismologi

Geovetenskap
med inriktning mot: historisk geologi och paleontologi, miljöanalysmineralogi, petrologi och tektoniknaturgeografi

Hydrologi

Kemi
med inriktning mot: analytisk kemibiofysik,  fysikalisk kemikemisk fysik, materialkemimikrobiell kemimolekylär biomimetikoorganisk kemi, organisk kemipolymerkemi, teoretisk kemi

Matematik
med inriktning mot: tillämpad matematik (för nyantagning fr.o.m. 2015-09-08, se Tillämpad matematik och statistik)

Matematisk statistik
(för nyantagning fr.o.m. 2015-09-08, se Tillämpad matematik och statistik)

Meteorologi

Naturresurser och hållbar utveckling

Teknisk fysik
med inriktning mot: atmosfäriska urladdningarelektricitetsläraelektronikfasta tillståndets fysik, industriell teknik,  materialanalys, materialvetenskapmikrosystemteknikmikrovågsteknik
nanoteknologi och funktionella materialtillämpad mekaniktribomaterial

Teoretisk fysik

Tillämpad matematik och statistik