Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap

Forskarutbildningskurser

Fakultetsgemensamma kurser på forskarnivå

Fakultetsgemensamma / fakultetsövergripande kurser vänder sig till doktorander inom flera ämnesområden eller inriktningar.
Aktuella fakultetsgemensamma kurser

Ämnesspecifika kurser på forskarnivå

Ämnesspecifika kurser riktar sig primärt till doktorander i det egna ämnet, men är i allmänhet öppna även för andra. Se din institutions hemsida.

Kursfordringar

Hur många kurspoäng som fordras för licentiat- och doktorsexamen fastställs i de ämnesvisa studieplanerna och vilka kurser som en enskild student ska följa fastställs i den individuella studieplanen.

Fakultetsnämnden har beslutat att kurs i forskningsetik skall ingå i utbildningen (se mer information nedan), liksom högskolepedagogiskutbildning för doktorander som undervisar inom grundnivå eller avancerad nivå. Det är rekommenderat att introduktionskurs till studier på forskarnivå och kurs i vetenskapligt skrivande ingår i utbildningen. 

Högskolepedagogiska kurser anordnas av Enheten för universitetspedagogik och Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd (TUR).

Läs mer i beslutet gällande kursdelens omfattning inom utbildningen på forskarnivå.

Obligatorisk kurs i forskningsetik

För doktorander inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten som antogs efter 1 juli 2008 är det obligatoriskt med kurs i forskningsetik om minst 2 hp för licentiat- och doktorsexamen. Kursen Ethics of technology and science (del I) alternativt kursen Research Ethics for Science and Technology rekommenderas.

Kurstillfällen våren 2019:

Kurstillfällen under våren 2019 kommer att annonseras här i slutet av oktober.

Kurstillfällen hösten 2018:

  • Ethics of Technology and Science (del I) Mer information. Preliminärt schema för första kurstillfället: 27/9, 4/10, 11/10 och 18/10, kl 10-12. Anmälan är stängd.
  • Ethics of Technology and Science (del I) Mer information.  Preliminärt schema för andra kurstillfället: 15/11, 22/11, 29/11 och 6/12, kl 10-12. Anmälan är stängd.
  • Research Ethics for Science and Technology. Mer information. Preliminärt schema: 6-8/11, 13-15/11, 20-22/11. Anmälan är stängd.

Tillgodoräknande av alternativa etikkurser

Möjlighet att tillgodoräkna alternativa etikkurser finns också. Eventuella tillgodoräknanden handläggs av institutionens studierektor för utbildning på forskarnivå för beslut i forskarutbildningsnämnden.

Läs mer om beslutet gällande obligatorisk kurs i forskningsetik.

Introduktionskurs för nyanställda

Kompetensforum vid Uppsala universitet, anordnar introduktionsdag för nyanställda vid universitetet.