VETENSKAPSOMRÅDET FÖR TEKNIK OCH NATURVETENSKAP

Teknik och naturvetenskap vid Uppsala universitet bedriver världsledande forskning och utbildar ingenjörer och naturvetare som redan under studietiden får lösa verkliga och aktuella problem. Här vidgas gränserna för människans vetande varje dag – välkommen in i vår värld.

Bli ingenjör eller naturvetare

Inom det teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet ges 16 högskole- och civilingenjörsprogram samt 29 kandidat- och masterprogram. Dessutom ger vi ett ettårigt magisterprogram i vindkraftsprojektering och ett i hållbar destinationsutveckling. För de som behöver komplettera gymnasiebehörigheten för att komma in på våra program så ger vi ett basår. Förutom de kurser som enbart ges inom ramen för våra ingenjörsprogram så ger vi även en stor mängd fristående kurser. Beställ vår utbildningsbroschyr hem i brevlådan.

För den som vill gå på djupet inom ett område och själv forska så har vi utbildning på forskarnivå. De flesta av universitetets uppdragsutbildningar går genom avdelningen för uppdragsutbildning men några ges direkt av våra institutioner.

Se våra utbildningar

Välkommen in i vår värld av forskning

Möt våra forskare

Hennes projekt kammar år efter år hem forskningsanslag i mångmiljonklassen och hon har satt Uppsala universitets batteriforskning på världskartan.
Intervju med Kristina Edström

Teknik och naturvetenskap utgör en tredjedel av universitetet och har forskning inom alla ämnesområden och med stor inbördes bredd; biologi, fysik, geovetenskap, informationsteknologi, kemi, matematik och teknik. Vetenskapsområdets framgångsrika forskning bidrar till att Uppsala universitet kontinuerligt rankas bland de 100 främsta i världen. Över 50 forskargrupper inom teknik och naturvetenskap vid Uppsala universitet bedöms hålla världsledande nivå. Dessa återfinns inom fakultetens samtliga institutioner och ämnen. Läs om våra styrkeområden.

Vår forskning

Samverkan med skola, allmänhet, näringsliv och samhälle

Vattendagar

Vid Erkenlaboratoriet utanför Norrtälje anordnas vattendagar för barn i förskola upp till gymnasium.
 

Vi arbetar aktivt med samverkan med omvärlden. Exempelvis har vi flera goda pågående samarbeten med olika aktörer inom näringsliv och samhälle. Vi jobbar också med att väcka intresse och nyfikenhet för teknik och naturvetenskap genom olika aktiviteter för skola och allmänhet.

Skola

Allmänheten

Näringsliv och samhälle

Pedagogisk utveckling

Utbildning av högsta kvalitet utvecklas av engagerade lärare som reflekterar över pedagogikens betydelse, söker förbättringar och är villiga att pröva nya metoder. För att uppnå utbildning av högsta kvalitet pågår inom vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap ett omfattande arbete kring pedagogisk utveckling.

Senast uppdaterad: 2022-07-29