VETENSKAPSOMRÅDET FÖR TEKNIK OCH NATURVETENSKAP

Teknik och naturvetenskap vid Uppsala universitet bedriver världsledande forskning och utbildar ingenjörer och naturvetare som redan under studietiden får lösa aktuella problem. Välkommen in i en värld där gränsen för människans vetande vidgas varje dag!

Bli ingenjör eller naturvetare

Inom det teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet har vi 16 högskole- och civilingenjörsprogram samt 29 kandidat- och masterprogram. Dessutom har vi två ettåriga magisterprogram: vindkraftsprojektering och hållbar destinationsutveckling. Behöver du komplettera gymnasiebehörigheten för att komma in på våra program kan du söka till vårt basår. Förutom de kurser som ges inom ramen för våra ingenjörsprogram har vi ett stort antal fristående kurser.

Vill du gå på djupet inom ett område och börja forska? Då passar vår utbildning på forskarnivå. De flesta av universitetets uppdragsutbildningar går genom avdelningen för uppdragsutbildning men några ges direkt av institutionerna.

Se våra utbildningar
Beställ utbildningsbroschyren 

Välkommen in i vår värld av forskning

Möt våra forskare

Hennes projekt kammar år efter år hem forskningsanslag i mångmiljonklassen och hon har satt Uppsala universitets batteriforskning på världskartan.
Intervju med Kristina Edström

Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap utgör en tredjedel av universitetet.

Vi har forskning inom alla ämnesområden med stor inbördes bredd: biologi, fysik, geovetenskap, informationsteknologi, kemi, matematik och teknik. Vår framgångsrika forskning bidrar till att Uppsala universitet kontinuerligt rankas bland de 100 främsta i världen. Över 50 forskargrupper inom teknik och naturvetenskap vid Uppsala universitet bedöms hålla världsledande nivå. Dessa återfinns inom fakultetens samtliga institutioner och ämnen.

Vår forskning

Samverkan med skola, allmänhet, näringsliv och samhälle

Vattendagar

Vid Erkenlaboratoriet utanför Norrtälje anordnas vattendagar för barn i förskola upp till gymnasium.
 

Vi samverkar aktivt med omvärlden.

Vi har flera goda pågående samarbeten med olika aktörer inom näringsliv och samhälle. Vi jobbar också med att väcka intresse för teknik och naturvetenskap genom olika aktiviteter för skola och allmänhet.

Skola

Allmänhet

Näringsliv och samhälle

Pedagogisk utveckling

Utbildning av högsta kvalitet utvecklas av engagerade lärare som reflekterar över pedagogikens betydelse, söker förbättringar och är villiga att pröva nya metoder. För att uppnå utbildning av högsta kvalitet pågår inom vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap ett omfattande arbete kring pedagogisk utveckling.

Senast uppdaterad: 2023-06-19