Mentorsnätverk: TekNats pedagogiska akademi + Bitr. UL

  • Date: –15:00
  • Website
  • Organiser: TUR - teknisk-naturvtenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Contact person: Maja Elmgren
  • Seminarium

TekNats pedagogiska akademi tillsammans med nätverk för biträdande universitetslektorer